Rury do wody jakie wybrać?

Jakie rury do wody jakie wybrać: rury z tworzywa, rury stalowe czy rury z miedzi?

        Średnice rur do instalacji wody użytkowej są znormalizowane, określone przez projektanta w projekcie wykonawczym albo dobrane przez instalatora. Natomiast o materiałach, z których wykonane są rury do wody możemy zdecydować sami jako inwestorzy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze rury do wody. Materiały, z których wykonane są rury do wody różnią się rodzajem, właściwościami, sposobem i trudnością montażu, jakością oraz ceną (przy wyborze rury do wody warto sprawdzić też stosunek jakości do ceny) - jakie więc wybrać rury do wody?

      Podstawowym kryterium wyboru rury do instalacji wodnej jest rodzaj materiału z jakiego jest ona wykonana. Od lat do wyboru mamy rury ze stali (stal czarna i stal ocynkowana), rury do wody z tworzyw (różne rodzaje, typy, PP, PE, PCV itd.), rury do wody z miedzi (twarde, miękkie). Każdy typ rury do wody ma swoje zalety i wady.

      Kolejnym kryterium wyboru rury do instalacji wodnej jest rodzaj rury. Dostępne są zarówno rury sztywne, rury miękkie, twarde i rury elastyczne. W instalacjach ze sztywnych rur stalowych, rur z tworzywa albo rur z miedzi wykorzystuje się kształtki połączeniowe (trójniki do wody, łuki do wody, kolanka do wody, śrubunki itd.) do połączenia poszczególnych odcinków rur do wody. Połączenia tego typu zwłaszcza w niedostępnych lub trudnodostępnych miejscach (warstwy podłogowe, ściany pokryte glazurą itp.) są najbardziej narażone na ewentualne rozszczelnienia i przeciekanie. Nie dotyczy to starannie wykonanych połączeń zgrzewanych np. z polipropylenu, dobrze wykonane połączenie zgrzewane jest najbardziej wytrzymałym elementem całej instalacji (podwójna ścianka na połączeniu). Decydując się na wybór materiału użytego do wykonania rur do wody i kształtek - tzw. systemu rur i kształtek do instalacji wody pitnej musimy zwrócić uwagę nie tylko na cenę ale także na to czy dany system instalacji posiada znak CE oraz odpowiedni ATEST HIGIENICZNY Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Atest HigienicznyPrzykładowy atest higieniczny

Producenci materiałów bardzo dobrej jakości, min. rury do wody posiadają również certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na określoną sumę gwarancyjną w związku z wprowadzeniem do obrotu danego systemu (rury do wody, kształtek do wody, akcesoriów montażowych i narzędzi itd.).
rury do wody zestawienie materiałów parametrów i właściwości

Tabela - rury do wody zestawienie materiałów parametrów i właściwości


       Podsumowując, do instalacji wodnych w mieszkaniach, domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się rury z tworzyw sztucznych, wewnątrz: piony rury do wody o średnicy 32 mm, podłączenia do urządzeń o średnicy od 16 do 25 mm, zasilanie budynków jednorodzinnych rury do wody o średnicy 40 mm. Rury miedziane do wody, pomimo bardzo dobrych parametrów (bakteriostatyczne, trwałe, łatwe w montażu, nie zarastają np. kamieniem) są rzadziej stosowane ze względu na możliwość korodowania pod wpływem zawartego w wodzie dwutlenku węgla, siarczanu, manganu itp., w kontakcie z urządzeniami ze stali ocynkowanej lub z aluminium. Również rury miedziane wymagają dobrej izolacji szczególnie w nieogrzewanych pomieszczenia, ponieważ miedź bardzo dobrze przewodzi ciepło.
W danej instalacji wodnej najlepiej korzystać z jednego systemu (rury, kształtki, złącza itd. jednego producenta, nie łączyć elementów wykonanych z różnych materiałów). Zastosowanie elementów różnych producentów np. ze względu na różny dla danego systemu sposób połączenia, może spowodować problemy ze szczelnością połączeń (rozszczelnienia, przecieki), jak również niebezpieczeństwo utraty gwarancji producenta, która udzielana pod warunkiem wykonania instalacji z rur, kształtek, złączek należących do jednego systemu i uprawnionego instalatora.
Instalacja wodna w domu – rury sztywne czy miękkie?
Kolejna kwestia to rodzaj rury (elastyczne, sztywne), jedne łatwiejsze w montaż (np. nie wymagają specjalistycznych narzędzi - klejonka) inne, montaż możemy wykonać szybciej z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi (zaciskarka do rur PEX). Instalacja z rur sztywnych wymaga zastosowania do łączenie odcinków rur: kształtek (mufy, trójniki, kolanka...), zaworów i złączek (śrubunki, półśrubunki...). Połączenia skręcane, spawane, klejone, zgrzewane, zaprasowywane, muszą być wykonane bardzo dokładnie z należytą starannością i zgodnie z instrukcją montażu. Warto też zwrócić uwagę na wytyczne producenta systemu (dotyczącymi min. transportu, składowania itd.). Dobry montaż i zastosowanie się do wymagań stawianych przez producenta systemu to podstawowe warunki wyeliminowania przyszłych usterek i ewentualnych awarii instalacji wody użytkowej – zazwyczaj bardzo kosztownych przy usuwaniu niedociągnięć spowodowanych kiepskim wykonaniem i zastosowaniem niewłaściwych materiałów. Rury do wody z tworzyw (rury PP) i miedzi (tzw. miękkie sprzedawane są w zwojach) są elastyczne i giętkie można bez problemu je kształtować, pozwala to zredukować czas realizacji instalacji dzięki mniejszej liczbę połączeń - instalacja od rozdzielacza do punktu wykonana może być z jednego odcinka.
Przy szacowaniu kosztu instalacji należy uwzględnić nie tylko cenę rury do wody ale także wysoką cenę kształtek (niższa cena kształtek z tworzyw, wyższa cena w przypadku zaprasowywanych kształtek z miedzi). Kolejny element brany pod uwagę przy kalkulacji instalacji wody użytkowej to łatwy lub kłopotliwy montaż, systemy zaprasowywane - szybki montaż, profesjonalne narzędzia, systemy z miedzi – lutowanie w konsekwencji droższe wykonawstwo, systemy klejony - tańszy materiał łatwy montaż bez użycia profesjonalnych narzędzi ale niepolecany do instalacji podtynkowych itd.

Masz wątpliwości jakie rury do wody wybrać, jaki system zastosować skontaktuj się z nami!

Kto pyta nie błądzi, a my chętnie doradzimy.


Wkrótce w dalszej części - flora bakteryjna (Legionelli Pneumonia) – rozwój w instalacjach wodnych wykonanych z różnych materiałów.


Index artykułu:
Jaka rura do wody
Jaka średnica rury do wody w domu
Z czego zrobić instalację wodną
Jakie rury do wody
Doprowadzenie wody do domu jaka rura
Jaka rura do wodociągu
Średnica rury za wodomierzem
Jakie średnice rur PEX do wody
Rura do wody plastikowa czy miedziana
Rura do przyłącza wodociągowego
Jaka rura PE do podłączenia domku letniskowego z domu
Poprowadzenie wody do garażu
Średnice rur na przyłączu wodnym a średnica wodomierza
Średnica rur wodnych
Rozwój flory bakteryjnej (Legionelli Pneumonia) w instalacjach wodnych