Zwrot towaru

Regulamin zwrotu towaru obowiązujący w hurtowni P.Plast

1. Zwroty muszą być uzgodnione z działem handlowym .

    (nie wszystkie produkty można zwracać ***)

2. Towar musi być czysty, kompletny i posegregowany) .


3. Przed dokonaniem zwrotu należy wypełnić protokół zwrotu towaru*
    (nazwa towaru, numer faktury lub wz wg której dany towar został zakupiony).

4. Wypełniony formularz, z czytelnym podpisem klienta oraz datą zwrotu , należy dostarczyć wraz z towarem na magazyn.

5. Magazyn sprawdza towar pod względem jakościowym i ilościowym.

6. Po sprawdzeniu przez magazyn, protokół należy dostarczyć do handlowca, który wystawi korektę.